Na rynku pracy coraz częściej możemy spotkać się z różnymi innymi, niż stosunek, pracy formami zatrudnienia. Wynika to przede wszystkim z wysokich kosztów związanych z pracą, czyli zatrudnieniem i utrzymaniem pracowników jacy pracują na umowę o pracę. Sami pracownicy znacznie bardziej zainteresowani są możliwością pracy na podstawie umów opartych o kodeks pracy.

Wynika to oczywiście z tego, że w takiej sytuacji mamy większe uprawnienia. Występuje, choćby prawo do zapłaty za nadgodziny, czy prawo do urlopu. Z drugiej strony wiele osób zatrudniających pracowników zainteresowanych jest przede wszystkim elastycznością, jeśli chodzi o zatrudnienie i zwolnienie pracownika. Takie możliwości daje umowa zlecenie, która niestety coraz częściej staje się zastępczą formą wobec umowy o pracę. Działanie takie nie jest zgodne do końca z literą prawa, ale jest stosowane głównie ze względu na unikanie świadczeń socjalnych przez pracodawców. Sama umowa zlecenie nie daje nam wielu praw pracowniczych, jak choćby prawa do urlopu. Z drugiej strony nie jesteśmy narażeni na takie sankcje jakie pojawiają się w przypadku umowy o pracę. Nie możemy być pociągnięci do odpowiedzialności na zasadach kodeksu pracy.

Nie otrzymamy naganny, czy upomnienia. Naszym zadaniem jest jedynie wykonanie w sposób rzetelny zapisów samej umowy. Umowa taka może mieć bardzo różną formę. Nie musi być ona skonstruowana w formie pisemnej. Możemy ją zawsze skonstruować w formie ustnej, a nawet w trakcie jej trwania dookreślić poszczególne zapisy. Przy takiej umowie pracodawca ma prawo zwolnić nas w każdej chwili, ale my również możemy w dowolnym momencie zerwać taką umowę. Takie prawa daje nam w tym względzie kodeks cywilny na podstawie, którego zapisów umowy takie mogą być konstruowane. W sądach cywilnych możemy również dochodzić wszelkich naszych praw wynikających z zapisów umowy.