Kategoria: Podróże

Turystyka się rozwija

Turystyka jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem współczesnej kultury, znajdującym odzwierciedlenie w wielu sferach życia. Jeszcze do niedawna turystyka w Polsce pełniła głównie funkcje poznawcze i wychowawcze, podczas gdy obecnie zaczyna…