Turystyka się rozwija

Turystyka jest dynamicznie rozwijającym się zjawiskiem współczesnej kultury, znajdującym odzwierciedlenie w wielu sferach życia. Jeszcze do niedawna turystyka w Polsce pełniła głównie funkcje poznawcze i wychowawcze, podczas gdy obecnie zaczyna dominować wypoczynek. Przemiany społeczno-polityczne  zapoczątkowane w 1989 r., a przede Read more